Systém mincí na webu SMS

Co jsou mince?

Mince jsou hravá virtuální měna platící pouze v prostředí webu SMS, kterou téměř automaticky získáváte zapojením se do činností v rámci našeho spolku. Mince sice nejsou směnitelné za peníze, ale můžete za ně získat celou řadu bonusů, které vás jistě potěší.

Za co mince získám?

Zde je seznam skutečností, které přímo vedou k získání mincí:

FÓRUM můj příspěvek je ohodnocen jako prospěšný od mladíšho člena
-> 1 mince
od staršího člena
-> 2 mince
ČLÁNKY napíšu dobrý článek zisk mincí v rozmezí 1-7 (uděluje šéfredaktorka)
můj článek je kladně hodnocen 60-80% od mladšího člena
-> 1 mince
od staršího člena
-> 2 mince


90-100% od mladšího člena
-> 2 mince
od staršího člena
-> 3 mince
ÚKOLY splním úkol zadaný vedoucím skupiny na 10-40% 1 mince
na 50-70% 2 mince
na 80-90% 3 mince
na 100% 4 mince
VÝKLADY můj výklad je kladně hodnocen stejné jako u článků tj. 1-3 mince
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK včasné zaplacení členského příspěvku 3 mince (termín zveřejňuje členská rada)
SDÍLENÁ KNIHOVNA dám k dispozici své knihy k půjčení ostatním
(Mince vyplácí předseda na základě žádosti.)
10 knih 3 mince
25 knih 5 mincí
50 knih 10 mincí
UDÁLOSTI uspořádám oficiální diskuzní setkání,
povedu seminář či pomůžu s organizací
3-5 mincí konkrétní výši určuje předsednictvo
organizátorem potvrzená účast na neoficiální události 1 mince
diskuzním setkání 3 mince
semináři, Dni setkávání 5 mincí
členské radě 7 mincí
DALŠÍ Další má činnost, kterou vyhodnotí předsednictvo jako prospěšnou pro spolek. 1-20 mincí
v závislosti na náročnosti a prospěšnosti pro spolek

Mince můžou sbírat i registrovaní na webu, ale uplatnit je můžou až ve chvíli, co se stanou členy. Rozdělování mincí řídí a garantuje předsednictvo, ale na mince ani na odměny nevzniká žádný právní nárok. Odměny jsou za mince vydávány pouze v případě, že jsou "na skladě", případě na základě dohody s předsedou.

Co za mince?

Již brzo zde bude zveřejněn seznam mnoha bonusů, které můžete za mince získat. Jistě se zde objeví mnoho předmětů s logem našeho spolku, poukázky do knihkupectví či jinam, slevy na naše placené akce.

Historické odznáčky SMS s logem předchůdce, t.j. "Cesty poznání"

Malý odznáček ........... 5 mincí
Velký odznáček ........... 8 mincí
Množství omezeno -> jeden člen může "koupit" max. 1 odznáček

Kniha Volba od Jakuba Trpiše

Jakub nám daroval do motivačního programu několik svých knih! V motivačním programu ji můžeš získat za 35 mincí

Recenze knihy na StudentPointu a Mezinami.cz

Knihu je možné odeslat Českou poštou, a to obyčejným balíkem (30 Kč), nebo doporučeně (60 Kč).

Kniha Život rozumění od Pavla Kouby

Knihu můžete získat za 30 mincí

Jak spolu souvisejí časo-prostorový a řečový charakter naší zkušenosti? Jakou roli hraje rozdílný „smysl“ času a prostoru při rozumění významu? Předkládané studie tematizují zkušenost smyslu z hlediska přítomnosti, jíž není míněna jen jedna časová dimenze, nýbrž přítomnost ve světě, tj. vazba mezi přítomným a spolu-přítomným (ne přítomným).

Kniha je "repasovaná" (několik stránek bylo vytištěno chybně - na ty jsme nalepili patřičné stránky). Knihu je možné odeslat Českou poštou, a to obyčejným balíkem (30 Kč), nebo doporučeně (60 Kč).

Poukázky do knihkupectví

25 mincí můžete směnit za poukázku v hodnotě 100 Kč do knihkupectví Neoluxor.

Pobočky Neoluxoru jsou v 13 městech po celé ČR.

V případě poslání poštou doporučeně poplatek 35 Kč.

Bonusy můžete "zakoupit" u Mirka - stačí napsat. Bonusy se posílají emailem nebo předávají osobně. V případě využití pošty je nezbytné zaplatit poštovné, balné a manipulační poplatek. Ceny se mohou měnit na základě průběhu motivačního programu.